SOAL SELIDIK KEBERKESANAN PELAKSANAAN SMS CUTI HRMIS

Kemudahan permohonan cuti rehat dan semakan status cuti menggunakan SMS Cuti HRMIS telah disediakan JPA mulai tahun 2010. Satu kajian sedang dijalankan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan SMS Cuti HRMIS dikalangan penjawat awam. Oleh yang demikian adalah dimohon jasa baik tuan/puan untuk melengkapkan soal selidik di capaian seperti berikut :
Soal Selidik Keberkesanan Pelaksanaan SMS Cuti HRMIS